Användarvillkor

Svenska Hälsokällan gör grundlig efterforskning och studier innan en artikel publiceras. Allt som finns på sidan är dock enbart för informationssyfte.

Det ska inte förväxlas med professionella råd som exempelvis en medicinskt utbildad har. Läsaren har själv fullt ansvar för användningen av de produkter sajten skriver om och Svenska Hälsokällan avsäger sig allt ansvar om läsaren köper en en produkt som det skrivs om här eller följer några av de tips som sajten delger.